Máme po plese!

Ples 2010

V sobotu dne 20.2.2010 náš divadelní soubor pořádal, již v pořadí 7. tradiční divadelní ples. Plánování a příprava akce takového rozsahu se zahajuje dlouhou dobu dopředu. Samotné provedení představuje závěrečný maraton starostí, ale také uspokojení z jeho hladkého a bezproblémového průběhuje. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kdo se na jeho přípravě a zdárného průběhu podíleli a samozřejmě také naším hostům. Bez jejich přítomnosti by naše snažení nemělo smysl.

K uspořádání plesu v naších podmínkách je potřeba spousty ochotných pomocníků, kteří tuto činnost dělaji z lásky, protože jedinou odměnou za jejich snažení je pochvala návštěvníků plesu a jejich spokojenost. A to si myslím, že se nám opět, tak jako v předchozích letech povedlo. Snad jen repertoár kapely mohl zahrnovat více skladeb "lidového žánru".

Velice bych chtěla poděkovat Karkulce, Babičce a Vlkovi za krásný program, na který budeme ještě dlouho vzpomínat./Mimochodem Vlk by neměl zapomenout na pohyby které předvedl, protože to byla úžasná průprava na další hru - JEN POČKEJ ZAJÍCI/.


K dětskému karnevalu

Ples 2010

Vzhledem k tomu, že dětský karneval je v našem městyse hojně navštěvován.V neděli 14.2.2010 ve večerních hodinách, jsme byli požádáni, jestli bychom nechtěli zorganizovat pro děti Dětský karneval, protože se toho dosud v letošním roce žádná jiná organizace neujala. Byl to pro mne šok, ale po krátkém zauvažování jsme se toho zhostili. Vzhledem k plesu v naší režii předchozí večer bylo uspořádání karnevalu o něco snažší. Vše potřebné bylo na místě. Zejména židle a stoly. Chybělo snad jen trochu více toho spánku.

V tombole a při soutěžích jsme rozdali dětem přes 80 krásných cen. Děti bavily a organizovaly různé hry a soutěže členky našeho souboru paní Eva Procházková a Pavla Procházková, za což jim moc děkuji, protože organizovat a zapojit do programu přes 200 dětí není žádná maličkost. Ještě jednou děkuji všem kteří se na přípravě a provedení dětského karnevalu podíleli.

Upozorňuji, že "Tradiční divadelní ples" v pořadí 8. se bude konat 20.1.2011. Hudba a sokolovna je již objednána. Hudba je poučena o skladbě žánru příští produkce.

Květa Dienerová.


Ještě na závěr co o našem plese napsali jinde!

Vlk držel dietu, nesežral ani babičku ani Karkulku


Nyní něco pro ty co nebyli přítomni zjišťování tajemství Karkulčina košíčku.

Videozáznam záhadné Karkulky a jejího košíku

Videoukázka Videoukázka

Maska