Vyzva na ples

Hanácký divadelní máj 2012!

Všechno pro ženy

"Jaro, jaro, .... už cejtím ve vzduchu jaro ...."

Tahle slova a celý další text z divadelní hry Miro Gavrana "Všechno o ženách" (naše premiéra 17. prosince 2011) zazněly v pátek 4.5. 2012 v 19.30 hod na jevišti Hanáckého divadelního máje 2012 v Němčicích nad Hanou z úst naších hereček Květy Dienerové, Kateřiny Herzingerové a Hany Švárové.

Náš divadelní soubor se totiž jako téměř každoročně zúčastnil postupové přehlídky ( již 26. ročníku) ochotnických divadelních souborů Hanácký divadelní máj 2012.


Všechno pro ženy

Pravděpodobně však i přes nesporně kladné hodnocení poroty (můžete si přečíst níže) tato slova zazněla v podání příslušnic našeho souboru v letošní divadelní sezoně naposledy.

Odborná porota HDM 2012 sice doporučila naši inscenaci k postupu na Národní přehlídku venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim 2012 ve Vysokém nad Jizerou, ale až ve druhém pořadí. Což je sice ocenění vynaloženého úsilí režisérky, hereček a všech dalších zúčastněných, ale dává velmi malé šance na účast v soutěži ve Vysokém nad Jizerou.

Porota dále udělila účastníkům přehlídky řadu cen a čestných uznání. Naše herečky byly odměněny takto:


Ceny:

Liběně Hasové za scénografii cenu věnoval: MOPS Jan Hrabal

Haně Švárové za postavy Anežky, Stelly, Jasny, Olgy a Dády cenu věnovala: Drogerie Navrátil


Všechno pro ženy Všechno pro ženy

Čestná uznání:

Liběně Hasové za režii hry Miro Gavrana "Vše o ženách"

Květě Dienerové za postavy Lujzy, Anity, Marie, Doubravky a Biby

Kateřině Herzingerové za postavy Karolíny, Lady, Neny, Gréty a Mimy


Všechno pro ženy Všechno pro ženy Všechno pro ženy

A zde je hodnocení poroty:

Divadelní soubor J. K. Tyl z Brodku u Přerova zakončil němčický Hanácký divadelní máj 2012 inscenací hry současného chorvatského dramatika Mira Gavrana Vše o ženách v režii Liběny Hásové.

Autor uvádí hru pojmem kvintologie. Vypráví vše o ženách formou pětice zdánlivě samostatných příběhů, o ženách seniorkách v domově důchodců, ženách přítelkyních ve zralém věku, mladých ženách usilujících o kariérní postup, ženách matkách a dcerách a naposledy i dívenkách v předškolním věku. Autor předepisuje, aby jeho hra byla obsazena navzdory velkému množství postav třemi herečkami.

Inscenace souboru z Brodku u Přerova prokazuje cílevědomou divadelní práci ve všech složkách inscenace. Gavranovu textovou předlohu režisérka drobně upravila, zejména v účelném přeřazení některých scén. Režii se podařilo vystavět jednotlivé dramatické situace včetně zřetelných aktšlusů, vést herce k vytváření vztahů mezi postavami a k vzájemné souhře. Ne vždy se to daří bezezbytku. Rezervy jsou v některých situacích, např. v první scéně matčiných narozenin či ve scéně setkání kamarádek Lady. Otazník zůstává nad připsáním postavy Konferenciérky (učitelky v mateřské škole), čímž se porušuje inscenační princip hry.

Dobrý inscenační výsledek podporuje scénografie Liběny Hasové, zejména řešení hracího prostoru s centrálně umístěným věšákem na kostýmy, na jehož bocích jsou dva zeleně prosvětlené paravány, za nimiž se v proměnách scén převlékají herečky. Scénu doplňuje vhodně zvolený nejnutnější mobiliář tak, aby dával možnosti k plastickému pohybu hereček na jevišti. Ozdobou inscenace je výborně vybraná hudba, vhodně překlenující proměny velkého množství scén.

Gavranova hra klade značné požadavky na herecké zpracování. Tři herečky musí zvládnout vstupování do pěti různých postav v pěti střídajících se příběhových liniích hry. To se všem třem protagonistkám daří na velice dobré úrovni, předně Haně Svarové, ale i spoluhráčkám Kateřině Herzingerové a Květě Dienerové. Přehlídkové představení, byť nikterak fatálně, bylo poznamenáno výpadky textu a také slabší hlasovou intenzitou v některých pasážích ztvárňovaných K. Herzingerovou.

Navzdory ke zmíněným připomínkám byli diváci svědky nadstandardní herecké práce a inscenační výsledek lze přiřadit k těm nejzdařilejším, které na přehlídce v Němčících nad Hanou v roce 2012 mohli spatřit.

Milan Strotzer


Všechno pro ženy

A co paní režisérka po vyhodnocení soutěže?

"Výborně, holky! Takhle kdyby jste to zahrály v pátek, nemáme se za co stydět." Je středa 2. května, končí poslední zkouška před soutěží. Na Hanácký divadelní máj, Moravskou regionální přehlídku venkovských divadelních souborů s výběrem pro národní přehlídku „Krakonošův divadelní podzim“ Vysoké nad Jizerou, se každý rok připravujeme a těšíme. Letošní ročník zaštiťuje paní senátorka Božena Sekaninová a projekt organisuje město Němčice nad Hanou za finančního přispění Olomouckého kraje a Ministerstva kultury ČR. My odjíždíme do Němčic v pátek 4. května a celou přehlídku uzavíráme hrou Miro Gavrana Vše o ženách, kterou jsme nastudovali pro letošní divadelní sezónu. Hrajeme večer. Těšíme se, ale máme trému. Klapne všechno podle našich představ? V pátek má pršet. Ještě že Jura Procházka, náš osvětlovač, na poslední chvíli domluvil odvoz kulis a rekvizit krytým autem, které poskytla firma Levior za hubičku a řidič Vojta Brázda si na nás taky narychlo udělal čas.

"Tak jdeme na to! Nejedeme vyhrát, ale jedeme si hrát!" Povzbuzuji sama sebe i herečky, když nasedám do auta v pátek odpoledne a s ostatními konečně vyrážíme do Němčic. Tam nás všichni srdečně vítají. Vždycky mě to příjemně překvapí, když si uvědomím, že organizátoři pracují bez nároku na odměnu. A už jsme v jednom kole. Musí se postavit scéna. Jeviště je v němčickém kině Oko nádherné a skvěle technicky vybavené, ale má úplně jiné rozměry než to naše, a proto musíme hodně improvizovat.

"Libuš, pan Zajíc tleskal, to on prý obyčejně nedělá, když skončí představení." Jura mi dává ruku na rameno, je po představení, asi má potřebu mě trochu povzbudit, protože ta poslední zkouška ve středu dopadla mnohem líp. Herečky byly dnes na začátku představení nervózni, vypadával text. V druhé polovině hry na chvíli selhala i technika a stínohra při převlékání hereček mezi jednotlivými scénami chvíli z části taky nefungovala, na světlo se omylem hodil župan!. Škoda, ale už stalo se.

"Gratuluju, bylo to super." Pan Vrchovský, předseda odborné poroty mi podává pravou ruku a v levé drží diplom, na kterém lze zahlédnout Liběně Hasové za scénografii ke hře Vše o ženách. To už je, ale sobotní podvečer a vyhlašují se výsledky celé soutěže. Není to jediné ocenění, které nám porota nakonec udělila. Odcházím z jeviště a třesou se mi kolena. Tak tohle jsem opravdu nečekala. " Na, Kači, prosím tě, spočítej ty diplomy, jestli jsme náhodou nějaký po cestě z jeviště neztratili." Žertuju s Katkou Herzingerovou, která přijela se mnou na slavnostní zakončení soutěže a sama získala Čestné uznání za herecký výkon spolu s Květou Dienerovou. Další diplomem je Cena za herecký výkon pro Hanku Švárovou. "Má jich být pět. Tak co? Jsou všechny?" Ale to už zase slyšíme z jeviště: " Odborná porota doporučuje pro Národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou v druhém pořadí hru DS J.K.Tyla z Brodku u Přerova Vše o ženách. Úžasný pocit, fakt si to užíváme, ale nebylo to zadarmo!

Děkuji ještě jednou všem, kdo pomáhali připravovat představení i celému souboru za podporu, vytrvalost a trpělivost.

Liběna HasováNěkolik obrázků z přípravy představení.


Další odkazy

program ke hře "Všechno pro ženy"

Plakát ke hře Vše o ženách

Zobraz fotogalerii


Maska Všechno pro ženy Maska

Napište nám svůj názor do návštěvní knihy nebo do fóra.