Poohlédnutí za uplynulým podzimem

V uplynulém období měli aktivní členi divadelního souboru náročný program.

Bylo potřeba zabezpečit:

- nastudování nové divadelní hry,

- provedení neoblíbených oprašovacích zkoušek a dopilovávání "Krále zvířat", se kterým jsme se

zúčastnili celostátní přehlídky inscenací pro děti Popelka Rakovník

- kvalitně se reprezentovat na nepostupové soutěžní přehlídce "O Václava ve Václavově"

u Zábřehu

- zabezpečit vystoupení s "Králem zvířat" v rámci předplatného v Boleradicích


V Rakovníku jsme dopadli docela dobře. Získali jsme diplom za účast a dvě čestná uznání - Mirka Šmídová za kostýmy hyen a Karel Kratochvil za herecký výkon v roli Timona. Vše uvedeno ve "Výsledkové listině Popelka Rakovník 2011"

Ocenění Rakovník Ocenění Rakovník Ocenění Rakovník

Ale hlavně, a to nás nejvíce těší, jsme vyhráli u dětského obecenstva. A to nejen podle potlesku, ale i dle ohlasů na vyhodnocení dětské poroty. Můžeme to s klidem tvrdit, protože jsme vystupovali jako poslední soutěžní představení. Bohužel, ale tato porota žádná papírová ocenění neuděluje.

A jaká byla slova kritiky ?

Kritika Kritika

Jak dopadly ostatní soubory?

první strana Kukátka č. 1", druhá strana Kukátka č. 1",

Kukátko č. 2", Kukátko č. 3",

Kukátko č. 4", Kukátko č. 5",

,

Dne 17.11. 2011 jsme se zúčastnili 5-tého ročníku soutěžní přehlídky ochotnických souborů O Václava z Václavova 2011 (o divadelní karikaturu sošky sv. Václava). Program přehlídky " O Václava z Václavova 2011"

Kral_vaclavov

Během přehlídky uvedly soubory ze šesti krajů republiky představení různých žánrů. Sami pořadatelé přehlídku hodnotlili takto:

"Mezi jedenácti soutěžními představeními se nedalo mluvit o nějakém výrazném propadáku či představení, kde by zcela chyběly základní divadelní prvky. Naopak většina odehraných představení lze právem zařadit k nadprůměrným inscenacím, které snesou srovnání v širším měřítku. To svědčí o poměrně vysoké úrovni této přehlídky."

A jaká byla slova kritiky ?

Čtvrteční odpoledne patřilo divadelnímu souboru J.K.Tyla z Brodku u Přerova a jejich inscenaci Král zvířat. Jedná se o silný příběh mladého lva, který se musí vyrovnat s minulostí, postavit se na vlastní nohy – dospět a převzít zodpovědnost za svůj život ve vší jeho šíři. Tato dramaturgická volba i poměrně kultivované přenesení příběhu na jeviště je nejvýraznější klad inscenace. Vše je divákovi přehledně předkládáno a závažnost tématu je i vhodně odlehčována, a to především humornými postavami Timora a Čuňase. V rámci scénického řešení by inscenaci napomohly přesnější aranže scén a větší akcentace klíčových momentů příběhu, jakými jsou například smrt starého lva Muffasy, Simbovo dospění a jeho rozhodnutí vrátit se domů. Částečně kontraproduktivně v inscenaci působí snaha odlišit Simbovo mládí a dospělost jeho až přehnaně infantilním hlasovým projevem.

Na přehlídce ve Václavově u Zábřehu jsme dostali čestné uznání za dramaturgický výběr předlohy inscenace Král zvířat a v divácké soutěži jsme se umístili na třetím místě z jedenácti soutěžících.

Celkové hodnocení přehlídky je k dispozici zde.

Další důležitou akcí bylo zabezpečit vystoupení s "Králem zvířat" v rámci předplatného v Boleradicích

V současnosti je Divadelní spolek bratří Mrštíků v (okr. Břeclav) z obce Boleradice nepřehlédnutelným fenoménem jihu Moravy. Každou sezónu se na jejich prknech odehraje až sedmdesát ochotnických představení snad všech myslitelných žánrů, včetně zvláštního předplatného pro děti.

Na základě informací ve Výsledkové listině Hanáckého divadelního máje 2011 a úspěchu "Krále zvířat" nás tento spolek pozval k hostování v divadle v Boleradicích a zařadil nás do právě do předplatného pro děti. Dohodli jsme se na termín 20. listopadu 2011.


Co k tomu ještě říci?

Napište nám svůj názor do návštěvní knihy nebo do fóra.


Maska