Sponzorování


Sponzoři

Amatérský divadelní soubor J.K. Tyl jako nezisková organizace by jen velmi stěží mohl existovat bez podpory mnohých svých příznivců a sponzorů.

Domovské stránky obce Brodek u Přerova

Na prvním místě je třeba jmenovat především Obecní úřad v Brodku u Přerova, který nás každoročně podporuje nejen finančně z Kulturního fondu, na základě obhájeného grantu, ale především nám umožňuje využívat místní kino k provádění zkoušek a premiér. Rovněž nám zde poskytl prostor pro příruční sklad k uložení kostýmů a rekvizit potřebných pro zrovna připravovanou nebo již reprízovanou inscenaci. Pro převážení kulis máme možnost využívat i obecní dopravní prostředky. Výhodou je, že řidič, zaměstnanec OU, je členem našeho souboru.

Většina našich návrhů zde našela pochopení a podporu a u problému se vždy hledá řešení ak by šel vyřešit. A to je pro náš soubor vcelku zásadní věc.

Kromě obecního úřadu nám však během sezony ochotně a zcela bezplatně neváhají pomoci i místní podnikatelé jako Rudolf Kocián (při tisku reklamních materiálů). a další.

Bez podpory a pomoci by mnohá naše premiéra byla obtížně realizovatelná a zájezdová představení téměř nemyslitelná.

Samozřejmě nemůžeme zapomenout ani na naše věrné diváky. Bez jejich podpory a účasti by naše "divadelní" snažení snad nemělo ani smysl.

Za to vše patří všem co nás podporují náš velký dík!

Domovské stránky sponzorů
Maska