O souboru

Divadelní soubor J.K. Tyl získal během dlouhodobého působení v obci Brodek u Přerova (již téměř 55 let docela dobré zázemí. Díky tomu, že, se soubor již od svého vzniku sám spravoval a zejména díky podpoře ekonomicky silných partnerů (nejdříve za podpory Závodního výboru Železniční stanice Brodek u Přerova a později ZV Mostního obvodu Brodek u Přerova) disponuje vlastní klubovnou. Stinnou stránkou je, že bohužel nejsou v jejím případě zcela ujasněny majetko - právní vztahy. Klubovna byla postavena ještě před rokem 1989 a nedošlo tehdy k její úplné legalizaci a zápisu vlastníka do katastru nemovitostí.

Klubovna je řešena jako přístavek k místní sokolovně. Kromě klubovny je v prostoru sokolovny dále sklad kulis, kostýmů a dalšího materiálu a samozřejmě divadelní jeviště s osvětlením a oponou. Klubovna představuje také zázemí zabezpečování obnovené tradice divadelních plesů. Spojení klubovny a sokolovny mělo své dlouholeté opodstatnění, neboť v sále sokolovny dlouhé roky probíhala veškerá divadelní činnost tj. zkoušky a představení. Sokolovna tak plnila úlohu kulturního střediska obce.

A kde se zkouší dnes?

Stavební úpravy.

V posledních letech soubor, také z důvodu, že v sokolovně ubývá prostoru pro nerušený nácvik z důvodu vysoké vytíženosti sokolovny pro sportovní aktivity až do nočních hodin a k tomuto účelu má samozřejmě sokolovna sloužit především, změnil své hlavní působiště. S pomocí obecního úřadu Brodek u Přerova se podařilo rekonstrukcí malého sálu místního kina vytvořit zázemí pro činnost divadelního souboru v tomto objektu a veškeré zkoušky a představení již probíhají zde. Dostupné prostory nejsou sice pro divadelní činnost zcela ideální (ani sokolovna nebyla), ale zato mnohem kulturnější. Věříme, že během dalšího působení se zde ve spolupráci s obecním úřadem postupně podaří realizovat další kroky k všeobecné spokojenosti souboru i diváků.

A finance?

Věčný problém všech spolků. Z vlastních možností něco z výjezdních představení, z pořádání divadelního plesu. To vše jen dík velké obětavosti a spoustě času členů divadelního souboru a dalších spřízněných pomocníků. Dále z finančních příspěvků od obce a příspěvků brodeckých podnikatelů ať už peněžitých nebo věcných do tomboly, nebo výpomoci autodopravců při přepravě herců a kulis na divadelní zájezdy. Bez podpory by dnes soubor nemohl už ani snad existovat. Účast na soutěžích a přehlídkách si v určité míře musíme podobně jako další divadelní soubory hradit sami. Už sami organizátoři přehlídek a soutěží mají problémy získávat finance na pokrytí nákladů. Doba je jiná, naštěstí však a i přes některé drobné nedorozumění způsobené většinou množstvím vlastních povinností, starostí, nervozitou a nedostatkem času, přetrvává nadšení, vášeň a obětavost členů divadelního souboru.

Děkujeme proto všem příznivcům za podporu v jakékoliv podobě, i té nejjednodušší - divácké. Musíme poznamenat, že posledních letech soubor investoval mnoho peněz do modernizace technického vybavení. Původní technika dosluhuje, není možné sehnat náhradní díly a spotřební materiál (například žárovky). Byl zakoupen řídící pult pro osvětlení, nové reflektory (jeden přijde na cca 7000 Kč), stojany pro reflektory, využívané především na zájezdových představeních a ozvučovací technika.

Maska