Jiné aktivity

Většina činnosti divadelního souboru se samozřejmě zaměřuje podle předpokladu na ochotnickou divadelní činnost. Přípravu premiéry, výjezdní představení a účast na soutěžních divadelních přehlídkách. Stálí členové divadelního souboru jsou většinou lidé produktivního věku nebo školou povinná mládež. Různorodé časové vytížení účinkujících herců a dalšího nezbytného personálu klade velké nároky na plánování. Nalézt tak vhodný termín např. pro zkoušky není vždy jednoduché.

V roce 2004 byla obnovena tradice divadelních plesů. Nezbytnou jejich součástí je program se slavnostním zahájením na různé téma. Myslíme si, že divadelní plesy mají dobrou úroveň. Odpovídá tomu i postupně se zvyšující návštěvnost.

Zde jsou k nahlédnutí fotografie, videozáznamy a propagační materiály k jednotlivým plesům.


Členové souboru připravují i různá krátká vystoupení na společenské akce a události. Například vystoupení na každoročních akcích Mikroregion tančí a zpívá, kde soubor pravidelně zastupuje kulturní život v obci.

Logo

Úspěšnou akcí byla účast na Otrokovickém frkobraní dne 6.10. 2007. V sále otrokovické Besedy se soubor představil s humornou scénkou z domácího prostředí pod názevem "Situace" v režiií Liběny Hasové. Spolu s Karlem Kratochvílem pobavili obecenstvo a přivezli si první cenu v kategorii přehlídky hereckých skupin (scénky, gegy apod.)

Moto

Divadelní soubor úzce spolupracuje s tzv. „Medvědářskou společností“. Většina členů divadelního souboru je současně i členy Medvědářské společnosti. Medvědářská společnost je dobrovolná organizace, která se zasloužila o obnovení tradice masopustního průvodu a Pochovávání basy v naší obci. Z výtěžku slavnostního večera je financován dětský den, organizovaný každoročně při příležitosti Mezinárodního dne dětí.

V loňském roce 31.10. členové Divadelního souboru J.K.Tyl a Medvědářské společnosti v Brodku u Přerova připravili dušičkovou procházku „Kouzelným Kleštínkem“.

Trasa vedla z Brodku po cyklostezce na Majetín, z mostu přes Kleštínek, s pohádkovými zastaveními, malým občerstvením u rybářského domečku a dále podél potoka až Kovářskou uličkou zpět do Brodku. Celá trasa byla vyznačena svíčkami a vyzdobena výrobky z přírodního materiálu (listů, kaštanů, větviček a vyřezávaných dýní). Podle ohlasů od účastníků akce soudíme, že cíl akce zpestřit dětem i dospělým podzimní podvečer byl splněn.

Kleštínek Maska