Podmínky hostování

Přivítání na plese.

V případě zájmu divadelní soubor organizuje představení i mimo „stálou scénu“ v Brodku u Přerova. Potěší nás každý zájem o uskutečnění výjezdního představení. Většinou hrajeme o víkendech v okolních obcích. Celkem asi do 10 představení v období od ledna do června.

Přivítání na plese.

Limitujícím faktorem, který je třeba brát v úvahu, je časové vytížení účinkujících herců a dalšího personálu. Jde většinou o zaměstnané lidi. Přetrvává však nadšení, vášeň a obětavost členů divadelního souboru, diky které se drobné nesrovnalosti, způsobené většinou množstvím vlastních povinností, starostí, nervozitou a nedostatkem času, daří řešit.


Přivítání na plese.

Hercům i ostatnímu personálu nejsou za představení nejsou vypláceny žádné honoráře. Jejich jedinou odměnou je potlesk publika a případně společné divadelní akce. Z důvodu samofinancování souboru jsme nuceni požadovat za provedené představení určitý honorář a proplacení nákladů spojených s realizací představení (zpravidla doprava autobusem). Divadelní soubor má vlastní IČO.

Zpravidla nemáme žádné zvláštní požadavky na vybavení prostoru, kde se má představení uskutečnit. Vyjma elektrické přípojky 3x380/220V v případě použití vlastního osvětlení. Opona a jeviště je plus. Hráli jsme, ale i v místech, kde opona snad nikdy nebyla. V případě znalosti místních podmínek se přizpůsobíme nebo problém provizorně vyřešíme.

V případě zájmu o uskutečnění kulturní akce a provedení představení naším souborem kontaktujte p. K. Dienerovou, která řeší organizační záležitosti souboru. Spojení je uvedeno v kontaktech.


Zde si můžete stáhnout formulář dohody o provedení divadelního představení.

Přivítání na plese. Přivítání na plese. Maska