Oslavili jsme 55. výročí

nepřetržité činnosti

Divadelního souboru Josefa Kajetána Tyla v Brodku u Přerova

Do roku 1953 se hrálo divadlo v Brodku v různých spolcích: v DTJ, v Sokole, v souboru Vlastimil a v Osvětové besedě. Jejich činnost však byla příležitostná. Nehrálo se soustavně a hlavně - čistý zisk z představení šel na jiné účely spolků. Divadlo tím potom trpělo, a to jak po stránce umělecké, tak i technické. V sokolovně, kde se hrálo nejvíce, nebylo slušné divadelní osvětlení /reflektory atd./. To stávající se skládalo z horní plechové rampy, která byla osázena obyčejnými žárovkami. To samé vybavení bylo i na forbíně /žádné reostaty/.

Z divadelního představení „ŽENITBA“, kterou napsal N.V. Gogol, jejíž premiéra se konala 23.listopadu
                 1956 v Brodku u Přerova.

Pro dosavadní příležitostnou činnost to v té době stačilo. Jak jsme se již zmínili, tehdejší divadelní činnost byla vlastně výdělečným podnikem pro jinou spolkovou činnost. A to byl hlavní důvod, proč vzešla myšlenka založit čistě divadelní soubor. S touto myšlenkou přišel Vladimír Čapka, který potom vedl tento soubor jako režisér od jeho založení až do r. 1998.

Založení souboru

Dne 19. července 1953 byl položen základ k založení divadelního souboru Josefa Kajetána Tyla. U jeho zrodu stáli už zkušení divadelní harcovníci: A. Strnad, K. Zavadil, manželé Čudovští, manželé Zdráhalovi, H. Ševčík a dále tenkrát mladí a nadšení pro divadlo: Ladislav a Blanka Schwarzbergerovi, Ivo Klos, Antonín Košina, Marie Čapková, Ludvík Pískovský, Anna Dejmalová, Dana Stehlíková, Anna Půčková, manželé Lajčíkovi, Františka Marvanová, Josef a Anna Nekvasilovi, Jaroslav Ševčík, Jan Schmid, Olga a Monika Melichárkovi, Věra Baranová, Vlastimil Krejčiřík, Pavel Baran, Květa Dienerová, Věra Krčková, Hanka Švárová a postupně pak přicházeli další a další. Soubor měl ve své době až 40 členů. Byla to doba, která hýřila pracovitostí, nadšením a členové souboru pro divadlo jen hořeli. Ale to je tak vždycky, někdo musí hořet, aby zapaloval ostatní.

Na rozdíl od minulosti bylo nutné změnit strukturu divadelní práce. Přistoupit na výchovu nových mladých členů a dát jim možnost i příležitost více se zapojit do divadelního dění - více hrát. Bylo velmi důležité, aby se soubor sám spravoval. Nejdříve to bylo za podpory Závodního výboru Železniční stanice Brodek u Přerova, později ZV Mostního obvodu Brodek u Přerova. Od r. 1993 za podpory obecního úřadu a některých místních i přespolních podnikatelů. Za což jim vřelý dík.

Od roku 1953 odehrál soubor 102 premiér. Celkem 605 představení doma a na zájezdech do blízkého i vzdáleného okolí. Vzpomenu jen na některé: Maryša, Večer tříkrálový, Lucerna, Ženitba, Chudák manžel, Paličova dcera, Na tý louce zelený, Vojnarka, Strakonický dudák, Naši furianti, Poprask na Laguně, Charleyova teta, Rád to někdo horké, Paličova dcera, Naše drahé děti, Klíče na neděli, Zdravý nemocný a další krásné hry a pohádky pro děti.

Zúčastnili jsme se dokonce nejvyšší mety - touhy všech divadelních ochotníků.

V r. 1978 byl náš soubor vybrán na celostátní přehlídku - Jiráskův Hronov s divadelní hrou Kamenný řád. Byli jsme také poctěni výběrem na celostátní přehlídku - Krakonošův divadelní máj ve Vysokém nad Jizerou, a to v r. 1986, kdy jsme se představili s divadelní hrou Ženitba a v r. 2001 s divadelní hrou Úklady lásky. V roce 50.-tého výročí jsme jezdili po zájezdech s divadelní hrou „Charleyova teta“ v režii Evy Procházkové a s pohádkou „Poněkud ztracená princezna“ v režii Vlastimila Krejčiříka. K samotnému výročí 50.tého výročí nepřetržité činnosti Divadelního souboru Josefa Kajetána Tyla v Brodku u Přerova jsme v režii Vladimíra Čapky nacvičili hru „Paličova dcera“ s premiérou 13. prosince 2003.

V roce 2005 jsme se zúčastnili prestižní národní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti Popelka Rakovník, kde jsme zahráli pohádku Saši Lichého Kouzelná lampa Aladinova.

Divadlo nám dává jistotu, že jsou na světě lidé, kteří neměří hodnotu penězi a získanou mocí. Díky divadlu poznáváme naši i světovou dramatickou tvorbu, okouzlenou uměním a krásou.

Současnost

V současné době máme po premiéře nové hry "Ryba ve čtyřech". V následujícím období bude pravděpodobně následovat několik výjezdních představení a účast na soutěžních divadelních přehlídkách. Dne 20.2. 2010 pořádáme divadelní ples.

Ať je divadlo věčné!

za Divadelní soubor J. K. Tyl Brodek u Přerova

Květa Dienerová

Maska